In de huidige praktijk worden lipiden meestal nuchter (minstens 8u) bepaald. Nieuwe inzichten hierover delen we graag met u in dit kort nieuws. 

In een recente aanbeveling* wordt gesteld dat een routine lipidenscreening geen nuchtere bloedafname vergt. Uit populatiestudies in Denemarken, Canada en de Verenigde Staten blijkt dat, na een maaltijd, de meeste lipidenwaarden klinisch niet-significant verschillen t.o.v. nuchtere bepalingen. Enkel voor triglyceriden en non-HDL cholesterol is er een aanpassing van de streefwaarden naargelang nuchter of niet nuchter (NN). Zie tabel.

Algemene streefwaarden lipiden
  Niet nuchter (NN) Nuchter
 Total cholesterol <190 mg/dl <190 mg/dl
 HDL cholesterol >40 mg/dl >40 mg/dl
 LDL chlesterol <115 mg/dl <115 mg/dl
 Non-HDL cholesterol <150 mg/dl <145 mg/dl
 Triglyceriden <175 mg/dl <150 mg/dl
 Apolipoproteïne A1 >1,25 g/l >1,25 g/l
 Apolipoproteïne B <1,00 g/l <1,00 g/l

 

Rapportering: patiënt nuchter of niet? 

  • De analysen triglyceriden en non-HDL cholesterol zijn ontdubbeld in ‘nuchter’ en ‘NN’ (niet nuchter). Indien u op het aanvraagformulier de informatie nuchter of niet nuchter meedeelt, kan de correcte test gerapporteerd worden. Bij ontbreken van deze informatie wordt de patiënt als nuchter beschouwd, m.a.w. worden de strengste streefwaarden gehanteerd. 
  • Conform de aanbeveling wordt een sterretje vermeld bij resultaten die de algemene streefwaarden niet behalen. Een sterretje betekent dus niet een overschrijding van de referentiewaarden, wel een resultaat dat buiten de streefwaarde valt

Uitzonderingen waarbij nog steeds nuchtere afname wordt aanbevolen 

  • Bij antecedenten van niet nuchtere triglyceriden > 440 mg/dl 
  • Opvolging van patiënten met hypertriglyceridemie 
  • Patiënt herstellende van een pancreatitis t.g.v. sterk verhoogde triglyceriden 
  • Opstarten van medicatie die een hypertriglyceridemie kan veroorzaken 

                        

*Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points — a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. European Heart Journal Advance Access published April 26, 2016

 

                   

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED