COVID rapportering SMS

2020-11-18

In lijn met ons streven naar een steeds betere dienstverlening voor arts en patiënt,  zal Labo Nuytinck vanaf maandag 30 november 2020 COVID PCR resultaatsrapportering invoeren per sms. Dit zowel naar uzelf als naar de patiënt.

Met deze dienstverlening hopen we u deels administratief en telefonisch te ontlasten. 

Mobiele_telefoon_width_800

Standaard opteren we er voor om u als arts enkel te verwittigen bij een positief COVID PCR resultaat, maar de patiënt altijd op de hoogte te stellen van zijn resultaat (positief of negatief).  Deze optie noemen wij de “default” keuze.  De sms-rapportering zal daarbij als volgt verlopen:

 • Naar u als ARTS
  • Elk positief resultaat zal per sms gerapporteerd worden op het bij ons gekende gsm-nummer.  In plaats van een telefoontje, krijgt u dus een sms bij een positief COVID PCR resultaat.  
  • Is er geen gsm-nummer gekend, dan wordt de huidige rapporteringsmethode behouden.
  • De sms boodschap zal zijn:
   Beste arts,
    Labresult: [Naam van de patiënt]Het COVID PCR resultaat is positief.
    Met vriendelijke groet, Labo Nuytinck
 • Naar de PATIËNT
  • Indien we beschikken over het gsm-nummer van de patiënt zal elk resultaat, zowel positief als negatief, ge-sms’t worden naar de patiënt.
  • Het gsm-nummer moet ten minste één maal aangegeven zijn in een aanvraag, bv via het e-formulier.
  • Het versturen van de sms voor de patiënt verloopt met één uur vertraging versus deze naar u als arts.
  • De SMS boodschap voor de patiënt zal zijn:
   “Beste patiënt,
    Uw COVID PCR resultaat is [Positief/Negatief]
    Volg de richtlijnen van uw arts.
   Met vriendelijke groet, Labo Nuytinck”

We gaan ervan uit dat bovenstaande default optie diegene is die zowel u het minst belast, alsook de patiënt het best informeert.  Zonder tegenbericht van uw zijde, zullen we deze dienstverlening dan ook automatisch opstarten voor u. 

Mocht u alsnog geen of een alternatieve sms-rapportering verkiezen, gelieve ons dan per e-mail uit onderstaande lijst uw voorkeuren aan te geven voor uzelf en voor uw patiënten (graag één gealigneerde keuze per praktijk):

 

Voor u als arts

 

COVID PCR positief

COVID PCR negatief

Interpretatie

Optie “A1”

geen sms

geen sms

nooit een sms, ongeacht het resultaat

Optie “A2”

wel sms

wel sms

altijd een sms, ongeacht het resultaat

 

 

 

 

 

Voor uw patiënten

 

COVID PCR positief

COVID PCR negatief

Interpretatie

Optie “P1”

geen sms

geen sms

nooit een sms, ongeacht het resultaat

Wenst u bijvoorbeeld helemaal geen sms-rapportering, dan geeft u aan “A1-P1”. 

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED