SARS-CoV-2 PCR aanvragen voor reizigers

2021-01-03

Er zijn opnieuw veel SARS-CoV-2 PCR aanvragen voor reizigers. De douane vraagt een rapport in het Engels en voor sommige landen wordt ook gevraagd om het identiteitskaartnummer (niet rijksregisternummer) te vermelden.

sars_cov_2

Vanaf nu sturen we voor reizigers een Engelstalig rapport naar COZO/Mijn Gezondheid. We willen dan ook vragen om de patiënten zoveel mogelijk naar COZO te verwijzen. Het rapport is daar beschikbaar van zodra ze de SMS met het resultaat hebben ontvangen.

Voor mensen die COZO niet kunnen raadplegen, zijn wij uitzonderlijk genoodzaakt deze resultaten per email te versturen.

Mogen wij u vragen om voor reizigers op het e-form of aanvraagformulier volgende gegevens toe te voegen:

  • het identiteitskaartnummer van de patiënt te vermelden indien het land van bestemming daarom vraagt
  • land van bestemming (verplicht volgens de Belgische wetgeving)
  • correct gespelde naam van de patiënt volgens identiteitskaart of een mutualiteitsklever (indien geen eForm)
  • emailadres van de patiënt en akkoord voor het versturen via email (indien COZO geen optie is)
  • Controleer de correcte spelling en schrijf eventueel in drukletters.
  • Vermeld bij algemene opmerking dat de patiënt de toelating geeft dit naar zijn/haar emailadres te versturen.
  • Bij een papieren aanvraag de patiënt laten tekenen voor akkoord voor het versturen van het resultaat per email.
  • Verwittig de patiënt dat hij eerst een SMS zal krijgen met het resultaat indien we het gsm nummer ter beschikking hebben. De mail volgt even later.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED