Staalafname bij vermoeden apenpokkeninfectie

2022-08-31

Op 2 augustus werden de Sciensano-richtlijnen voor staalafname en transport bij vermoeden van apenpokkeninfectie gewijzigd.

Vanaf nu mag u, indien u dat wil, deze stalen zelf afnemen en mogen wij deze stalen transporteren. Zowel voor uw veiligheid als de onze zijn er wel een aantal voorzorgsmaatregelen van toepassing. We lijsten deze hieronder voor u op. De stalen worden voor analyse doorgestuurd naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Indien u zelf geen stalen wenst af te nemen, zijn er  nu ook  meer ziekenhuizen beschikbaar voor doorverwijzing, waarvan u verder een link kan terugvinden ...

apenpokken 2

Voorbereiding staalafname

Maak steeds gebruik van volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • Handschoenen

  • Een FFP2 masker

  • Een waterdichte (wegwerp)schort

  • Een spatbril of gezichtsscherm

Vul steeds het speciaal aanvraagformulier, dat u in bijlage van deze mail vindt, zo volledig mogelijk in en stop dit in het buitenste zakje bij het staal.

Staalafname

Maak gebruik van een eSwab wisser (roze dop).

De gevoeligheid van de test is het hoogst als u meerdere huidletsels bemonstert. Indien er nog geen letsels zijn kan een keelwisser of een anorectale wisser afgenomen worden.

Gebruik bij beginnende of gesloten pustels een steriele naald om de bovenkant van het blaasje of de pustel los te maken. Mature laesies met een korst zijn minder zinvol voor staalafname, ze bevatten meestal geen hoge concentraties virus.

Wrijf de wisser krachtig over de basis van het letsel, zonder bloedingen te veroorzaken, en dit gedurende minstens 10 seconden. Breng de wisser daarna over in de tube.

Als er alleen mature laesies met korst aanwezig zijn, kunnen korsten worden losgemaakt en direct in de tube van de wisser worden overgebracht.

Verpakking voor verzending

De stalen moeten verpakt worden volgens het “triple packaging” principe

  • Sluit de tube met wisser goed af en ontsmet deze aan de buitenkant.

  • Schrijf de naam van de patiënt op de tube.

  • Stop de wisser in een plastiek zakje met hierbij een absorberend papiertje (bijvoorbeeld keukenrol).

  • Stop dit zakje in een tweede plastiek zakje en sluit dit goed af.

  • Het aanvraagformulier moet in het buitenste zakje.

De stalen worden best in de koelkast bewaard tot afhaling.

Ontsmet tenslotte de oppervlakken in uw praktijk waarmee de patiënt in contact is geweest.

Uitgebreidere info over de staalafnames:

https://www.sciensano.be/sites/default/files/procedure_staalafname_monkeypox_nl.pdf

Ziekenhuizen die afnames doen:

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Monkeypox/List%20MPXV%20hospitals.pdf

Sciensano webpagina over apenpokken:

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED