Vernieuwde Niet-Invasieve-Prenatale Test (NIPT)

2019-09-09

Met de vernieuwde NIPT test verkrijgt u nog uitgebreidere informatie.

nipt_width_800

Sinds september 2019 biedt de vernieuwde Niet-Invasieve-Prenatale Test (NIPT) uitgebreidere informatie in vergelijking met de voorgaande versie:

  • minder vals positieve resultaten dankzij een hogere sensitiviteit en specificiteit voor de opsporing van trisomie 13, 18 en 21
     
  • mogelijkheid tot detectie en rapportering van zeldzame anomalieën van alle andere chromosomen of delen daarvan (rare autosomal aneuploidy of RAA)

Aan de uitgebreide NIPT zijn geen extra kosten verbonden, noch voor de patiënt, noch voor de ziekteverzekering.

Naar analogie met de wens om het geslacht van het ongeboren kind al dan niet te kennen, ligt de keuze om deze uitgebreide NIPT wel of niet uit te voeren geheel bij de zwangere vrouw.

De keuze dient aangeduid te worden op de vernieuwde versie van het aanvraagformulier (versie NIPT 2019/06).

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, aarzel niet om ons te contacteren.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED