De afname gebeurt bij voorkeur vóór een antimicrobiële behandeling wordt gestart.

Het opstellen van een aanvraag voor bloedafname kan op papier of elektronisch (Elab)

Voor het klassiek papieren formulier zijn er 2 types in gebruik:

 • Een beperkt aanvraagformulier (link)

 • Een uitgebreid aanvraagformulier (link)

Het elektronisch aanvraagplatform, Elab, laat papierloos werken van aanvraag tot resultaat toe. Binnen het elektronisch platform worden alle nodige gegevens van de aanvragende arts en de patiënt automatisch overgenomen uit het elektronisch medisch dossier. De testen worden op individuele basis of via de keuze uit profielen geselecteerd.

Er is een minimum aan informatie die op een aanvraag moet aanwezig zijn, alvorens het RIZIV deze aanvraag erkent voor terugbetaling.

 1. Gegevens over de aanvragende arts:

  • Naam, voornaam, adres, RIZIV erkenningsnummer.

  • Deze informatie kan, indien gewenst, door het laboratorium op de aanvraag voorgedrukt worden.

 2. Gegevens over de patiënt:

  • Naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, INSZ (rijksregister) nummer.

  • Klinische gegevens noodzakelijk voor bepaalde onderzoeken, zoals vermeld in de voetnoten.

 3. Administratieve elementen:

  • Datum van aanvraag en handtekening van de aanvragende arts.

  • Datum van staalafname.

  • Elke test moet individueel worden aangekruist.

 4. Eventuele urgentie

Het aanduiden van testengroepen met een streep wordt door het RIZIV niet aanvaard.

Terug naar overzicht

Staalafname locaties

U kan op verschillende locaties terecht om stalen te laten afnemen. Bekijk ze via onderstaande link.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED