De resultaten worden schriftelijk of elektronisch gerapporteerd aan de aanvragende arts.

Op vraag van de aanvrager kan een kopie per post verstuurd worden naar de patiënt of een collega-geneesheer.

Andere vormen van rapportering zijn:

  • Telefonisch

  • Fax

  • Resultatenserver

  • Elektronisch via Mediring bv. naar EMD

  • LabAlert app

De resultaten worden medisch gevalideerd door een klinisch bioloog. Indien dit nog niet het geval is, staat dit duidelijk vermeld wanneer u de resultaten elektronisch consulteert.

Op de rapporten kunnen, naar keuze, al dan niet de voorgaande resultaten vermeld worden. Daarnaast kunnen volgende specifieke vermeldingen voorkomen:

  • Staalaspect: hemolytisch, lipemisch, icterisch

  • Klinische gegevens

  • Staalidentificatie: ontbrekende, foutieve of onleesbare naam en voornaam (bij niet-elektronisch aanvraagplatform)

  • Analyse-status (zie tabel)

 Status van analyse       

Specifieke vermelding op  rapport

Nog niet uitgevoerde analysen   <volgt>

Nieuw toegevoegde resultaten, t.o.v. een vorige versie van het rapport   <----

Resultaten buiten het referentiegebied   *

Gewijzigde resultaten   G(GGG)

Testen uitgevoerd in een extern labo   '

Test onder ISO15189 accreditatie (Belac MED-043)   @

Met Turn Around Time (TAT) wordt de tijd bedoeld tussen het moment van inschrijven van het staal in het laboratorium informaticasysteem tot het moment dat het resultaat beschikbaar is. De TAT-waarde per analyse is in normale omstandigheden voor 90% van de stalen van toepassing.

Terug naar overzicht

Staalafname locaties

U kan op verschillende locaties terecht om stalen te laten afnemen. Bekijk ze via onderstaande link.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?

Values Anacura

KWALITATIEF

INTEGRITEIT

EVIDENCE BASED